کوبه ها زنگهای اخبار امروزی

  • کوبه ها زنگهای اخبار امروزی
  • کوبه ها زنگهای اخبار امروزی
  • کوبه ها زنگهای اخبار امروزی
علی ناصریسه‌شنبه 15 اسفند 1396 | 6 سال پیشکوبه ها درقدیم بر روی درب نصب می شود تا کسی که پشت در قرار گرفته صاحب خانه را از حضور خود مطلع کندکوبه ها انواع مختلف داشته ونشان دهنده ی مکنت ودارایی وشخصیت فرهنگی صاحب خانه بوده استدسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیسایر جاذبه‌های تاریخیکلید‌واژهکوبهزنگاخبار1136 بازدید
  • پوشش گیاهی خانیکرویش گیاهان در کوهپایه اطراف خانیک البته با وجود کم آبی تغییرات اقلیمی در طبیعت روستا ایجاد شده است وبعضی از گیاهان دیگر در این منطقه رویش نمی کند از پرندگانی این منطقه کبک وسینه سیاه می توان نام برد
  • رنگین کمان خانیک شاهرنگین کمان زیبا پس از باران چند روز پیش روستای تاریخی خانیک
  • روستای تاریخی خانیکروستای قدیم خانیک در فاصله 30 كیلومتری شمال شرقی فردوس و در فاصله دو کیلومتری از جاده ترانزیتی فردوس ـ بجستان و 1800 متر از سطح آبهای آزاد بالاتر است
  • قنات در روستای خانیکقنات میراث اجداد
  • قلعه خانیکقلعه خانیک، بنایی بسیار قدیمی ساخته شده از خشت و گل و سنگ بر فراز قله شمالی روستای خانیک (شهرستان فردوس) (خانیک شاه) در بخش مرکزی شهرستان فردوس است