کوبه ها زنگهای اخبار امروزی

  • کوبه ها زنگهای اخبار امروزی
  • کوبه ها زنگهای اخبار امروزی
  • کوبه ها زنگهای اخبار امروزی
کوبه ها درقدیم بر روی درب نصب می شود تا کسی که پشت در قرار گرفته صاحب خانه را از حضور خود مطلع کندکوبه ها انواع مختلف داشته ونشان دهنده ی مکنت ودارایی وشخصیت فرهنگی صاحب خانه بوده استعلی | سه‌شنبه 15 اسفند 1396984 بازدید
  • پوشش گیاهی خانیکرویش گیاهان در کوهپایه اطراف خانیک البته با وجود کم آبی تغییرات اقلیمی در طبیعت روستا ایجاد شده است وبعضی از گیاهان دیگر در این منطقه رویش نمی کند از پرندگانی این منطقه کبک وسینه سیاه می توان نام برد
  • رنگین کمان خانیک شاهرنگین کمان زیبا پس از باران چند روز پیش روستای تاریخی خانیک
  • روستای تاریخی خانیکروستای قدیم خانیک در فاصله 30 كیلومتری شمال شرقی فردوس و در فاصله دو کیلومتری از جاده ترانزیتی فردوس ـ بجستان و 1800 متر از سطح آبهای آزاد بالاتر است
  • قنات در روستای خانیکقنات میراث اجداد
  • قلعه خانیکقلعه خانیک، بنایی بسیار قدیمی ساخته شده از خشت و گل و سنگ بر فراز قله شمالی روستای خانیک (شهرستان فردوس) (خانیک شاه) در بخش مرکزی شهرستان فردوس است
واژه کلیدیکوبهزنگاخبار
علی ناصریعلی ناصریهموند از دوشنبه 7 اسفند 1396باسلام واحترام بیوگرافی علی ناصری: اینجانب علی ناصری فرزند محمد ابراهیم ناصری دردر شهریور سال 1348 در خانواده ای فرهنگی در روستای خانیک در 35 کیلومتری شهرستان فردوس متولد شدم پدر بزرگم هم در اداره فرهنگ (آموزش وپرورش) خدمت نمودند ودر همان روستا بدرود حیات گفتند پدر بزرگ مادریم عموی پدرم وکشاورزی فعال بود چنانکه از گدرم شنیده ام پدر جد من ملامحمد زائری آخوند روستا بوده است وعلاوه بر کار کشاورزی به وعظ هم می پرداخته اند واز ایشان اشعار هجوگونه ای مانده بوده است که در گذر زمان مفقود می گردد شعر ایشان بیشتر در بحر طویل بوده است ونمونه های آن در محاورات محلی روستا بکار می رودچننکه می گوید: زایجا تا به اوباری ندیدم هیج جا مثل انارستانک خانیک وبنده کمتر اطلاعی در باره ایشان دارم الغرض بنده تا سال 1352 در خانیک زندگی نمودم وپس از آنکه پدرم در دانشگاه تربیت مدرس تهران قبول شدند به مدت چهار سال در تهران درتهران بودیم واز سال 1366 به مدت چهار سال در سرایان بودیم واز سال 1360تاکنون در شهرستان فردوس زندگی می کنم. رشته ی تحصیلی من ریاضی فیزیک بوده است ومدت دوسال در دانشگاه فردوسی مشهد ریاضی محض خوانده ام ولی به دلیل عدم علاقه از تحصیل انصراف دادم وبه دلیل علاقه ای که به رشته ادبیات داشتم با توجه به قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه امام حسین (ع)،در رشته ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس به تحصیل پرداختم. شغل من نظامی بود وبا روحیه ادبی هیچ هم خوانی نداشت واز همین زمانه گاهی اوقات شعر می سرودم ولی اکثر شعرهایم را بردفاتر یاداشت روز می نوشتم.وهیچ گاه اقدام به نشر آن نکردم ودر انزوا شعر میگفتم از اینکه مبادا شعر من در جای گفته شود آن را پنهان داشتم. تااینکه دفاتر اشعارمن مفقود گردیدواین زمان دیگر از شغل نظام بازنسته شده بودم ودانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات بودم .بنا براین تصمیم به شروع مجدد گرفتم ودر ششمین جشنواره شعر دفاع مقدس خراسان جنوبی شرکت نمودم ومقام دوم استانی در شعر کودک ونوجوان دفاع مقدس را کسب نمودم وهمین انگیزه مضاعف برادامه ی راه شد .شعر هایم خیلی سبک خاصی نداردواکثر آنها فی البداهه ودر جواب نامه وگفته های دوستان می باشد.وبیشتر حاصل شب نشینی وخلوت شبانه است. یاد دارم روزگار کودکی شعرمی خواندم به تاب صورتی آی گنجه، کوکلیدت؟ محرم اسرار من شور وشیرین محزن افکارمن ساده پوشانی همه غم های من قاب قصه می زنی در غصه فردای من آی لی لی ، چشم بستم، آس آس می زنم سنگم به شادی درحواس در هوای ات می زنم پایم به آس زیر نور ماه جمعی درتکاپوی شماست ای ستاره، امتدادم امتداد نورماه است لب چه زیبا گل به چشمک می زنی درشب زیبابه دست عشق کودک می زنی آسمان ای گنبد نیلی من ناز من،ای نامه ی لیلی من بازآی ،ای اَنجم انجام من از سرشتی درتنم بیمارمن بازخواهم انجمن آراسته ماه وزیبای ستاره خواسته ماه ودستانی به موج گیسوی ام می نواز ددر نسیمش اَبروی ام چشم های ام پرزدل تنگی دور درسرود ام ؛اشک دارن به نور باز بین،ای آسمان اسرار من لحظه ایت در تب رویای من می شود ؟!گیردسکون ، گردون گرد تا سپارم مشق شب هایم به دل باز جوی ام لحظه آرامشم باز افکار مشوش آمده در سکوتی بس منقّش آمده ای گردون درشتابت کودکم گرد یک بازی ونقش کوچکم چون که گویندم به یاد رفتگان دیده ای بارانی ام سیلی روان علی ناصری