محسن دهقانپور فراشاههموند از شنبه 8 تير 1392
انار فراشاه8 سال پیش
آبشار لیس او فراشاهلیس یا لیز خوردن همان سر خوردن آب در گویش محلی فراشاه است یعنی جایی که آب سر میخورد و به پایین می ریزد8 سال پیش
19 نتیجه 1 از 22