محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com
20
نمک آبرودشهرک نمک آبرود بین راه چالوس به تنکابن در ۱۲ کیلومتری چالوس قرار دارد.6 سال پیش
20
تله کابین نمک آبرودیكی از بخشهای مهم توریستی نمك آبرود، تله كابین است. این تله كابین كه در جنوب شرقی شهرك نمك آبرود واقع شده، امكان صعود به بالای قله زیبای مدوبن را فراهم می‌كند. قله مدوبن، با داشتن امكانات پذیرایی مسافرین و همچنین اختلاف دمای حدود ۱۰ درجه سانتیگراد نسبت به پای كوه در ماههای گرم سال فضای دلنشین و خاطره انگیزی را برای گردشگران خواهد داشت.6 سال پیش
20
تله کابین نمک آبرودیكی از بخشهای مهم توریستی نمك آبرود، تله كابین است. این تله كابین كه در جنوب شرقی شهرك نمك آبرود واقع شده، امكان صعود به بالای قله زیبای مدوبن را فراهم می‌كند. قله مدوبن، با داشتن امكانات پذیرایی مسافرین و همچنین اختلاف دمای حدود ۱۰ درجه سانتیگراد نسبت به پای كوه در ماههای گرم سال فضای دلنشین و خاطره انگیزی را برای گردشگران خواهد داشت.6 سال پیش
30
شقایق کویری6 سال پیش
20
اسالم6 سال پیش
30
طبیعت خلخال6 سال پیش
20
پلور و دماوندپلور، روستایی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران.6 سال پیش
20
دماوند همیشه سرفرازکوه دَماوَند کوهی در شمال ایران است که بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین قلهٔ آتشفشانی آسیا است. این کوه در قسمت مرکزی رشته‌کوه البرز در جنوب دریای خزر و از نظر تقسیمات کشوری در استان مازندران و در بخش لاریجان شهرستان آمل قرار دارد که به هنگام صاف و آفتابی‌بودن هوا، از شهرهای تهران، ورامین و قم و همچنین کرانه‌های دریای خزر قابل رؤیت است. کوه دماوند در سی‌ام تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملّی ایران ثبت شد. همچنین کوه دماوند از سال ۱۳۸۱ به عنوان «اثر طبیعی ملّی» در شمار6 سال پیش
20
دماوند همیشه سرفرازکوه دَماوَند کوهی در شمال ایران است که بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین قلهٔ آتشفشانی آسیا است. این کوه در قسمت مرکزی رشته‌کوه البرز در جنوب دریای خزر و از نظر تقسیمات کشوری در استان مازندران و در بخش لاریجان شهرستان آمل قرار دارد که به هنگام صاف و آفتابی‌بودن هوا، از شهرهای تهران، ورامین و قم و همچنین کرانه‌های دریای خزر قابل رؤیت است. کوه دماوند در سی‌ام تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملّی ایران ثبت شد. همچنین کوه دماوند از سال ۱۳۸۱ به عنوان «اثر طبیعی ملّی» در شمار6 سال پیش
30
منجیلمَنجیل از شهرهای شهرستان رودبار در استان گیلان در کشور ایران است. منجیل مرکز تجاری شهرستان رودبار استان گیلان شناخته می‌شود. سد سفیدرود در نزدیکی این شهر ساخته شده‌است. منجیل به شهر توربین‌های بادی ایران معروف است.6 سال پیش
10
منجیلمَنجیل از شهرهای شهرستان رودبار در استان گیلان در کشور ایران است. منجیل مرکز تجاری شهرستان رودبار استان گیلان شناخته می‌شود. سد سفیدرود در نزدیکی این شهر ساخته شده‌است. منجیل به شهر توربین‌های بادی ایران معروف است.6 سال پیش
184 نتیجه 1 از 1623

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 291639کاخچهلستوننقاشیهایشاهرودشبهایطلاییغروباروندبابلسرطبیعتگلستاندماوندگنبدگیتیامیرچخماققرن نهم هجریامیر جلال الدین چخماق شامینخلحسینیهبقعه ستی فاطمهمحراب مرمرییزدتیموریمسجد جامع امیرچخماقکاشی معرقکاشی معقلیتک ایوانیباغدولتآباداکباتانوطنهنرایرانیجزیرهکیشنگاهجنگلبرفماسولهکلیسایوانگبقعهشاهنعمتاللهولیانعکاس صوتمسجد امامخط ثلثمدرسه ناصریمدرسه سلیمانیهکاشی هفت رنگصفویاناستاد على اکبر اصفهانىمیدان نقش جهانخالصمثلدریاتنهامسجد شیخ لطف اللهاصفهانصفویهمحمد رضا اصفهانیعلیرضا عباسینورفرازایرانحافظتهرانماهمردابانزلیقلعهرودخانگیلانمسجدعالیقاپونقشرستمپاییزچغازنبیلآرامگاهنادرفردوسیارگکریمخانیاولنگکشتییونانیبهارشیرازبرجقابوسمیدانزیباییزمانپارکلالهمسابقهبازارقدیمیارومیهزنگولابمینودشتامیرمیلادشهرکچالچیانآیینه کاریدولت آبادکالپوشمیامیخلیجفارسبوشهرمرغدریاییهواپیمامهرآبادفرودگاهشقایقدرختجادهچالوسالبرزکرجکاجبهشتگندمشبکاروانسرایخرانقطلوعآفتابچنارارتفاعاتروستایدامگوسفندکلاغپروازاسبنصیرالملکغرببسطامچنارستانکوهشاهوارچرخ و فلکگلهدانیالنبیشوشمغاناردبیلغازانبایزیدخرقانگچسرغارعلیصدرهمدانسددزخفاشدهلرانجزیزهکلیساارمیهسنگاننوشهرکوهسنگیمشهدآزادیپرندگانلویزانشترمرغاصالتسعدآبادابرگیسومشیخ صفی الدیناردبیلیشیخ صفی الدین اردبیلیمقبرهشهدایجنگچالدرانشیخصفیاسالمخلخالنیروگاهبادیمنجیلقلهلارپلورکویریتلهکابیننمکآبرود