30
روستای نای‌بندروستای نای بند، از توابع بخش دیهوک و شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی قرار گرفته2 ماه پیش
40
خط الراس نرو - اوپرتاوپرت مرز بیابان و آبان در فاصله مستقیم ۳۵ کیلومتری از شمال سنگسر (مهدی شهر)2 ماه پیش
50
قلعه کنگلو معروف به عقاب مازندرانعقاب مازندران یا قلعه کنگلو یادگاری اساطیری3 ماه پیش
50
روستای بیابانکبیابانک روستایی در حاشیه کویر مرکزی ایران3 ماه پیش
40
مسجد جامع نطنزمسجد جامع یا مسجد جمعهٔ نطنز4 ماه پیش
40
تپه حصار دامغان از دوران نوسنگی تا امروزخاکی با هزاران سال خاطره4 ماه پیش
60
آرامگاه جرجیس پیامبرمکانی مقدس در حاشیه کویر مرکزی ایران و پوشیده از گیاه هوم2 سال پیش
50
سنگ نگاره های تیمرهسنگ نگاره ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از انسان‌های نخستین به یادگار مانده است2 سال پیش
60
مسجد تاریخانه دامغان کهنترین مسجد ایرانمسجد تاریخانۀ دامغان یکی از کهن‌ترین مساجد ایرانی ست. پژوهشگرانی بر این نظر هستند که بنای اصلی متعلق به دوران پارتیان یا ساسانیان است که با ظهور و گسترش اسلام، به مسجد تبدیل شده است.2 سال پیش
40
معادن نمک گرمسارمعادن نمک گرمسار جزو بزرگ‌ترین معادن نمک در ایران هستند که بخشی عمده از مصرف خوراکی کشور و نیز بخشی از صادرات را به خود اختصاص می‌دهند. این معادن افزون بر مصارف گوناگون منظرۀ جذابی نیز دارند که سالانه گردشگران بسیاری را به گرمسار می‌کشاند.2 سال پیش
60
دماوندای دیو سپید پای در بند ، ای گنبد گیتی ای دماوند4 سال پیش
104 نتیجه 1 از 923

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 199472قله دماونددیو سپید پای دربندراهنمای صعود به دماوندعلم کوهآزادروستاینیتلزردکمربلدهیوشرویانآزاد کوهلوسآب گرم لاریجاننواروستای نیتلکفش دوزکنمایگردنهقرقراهپیماییدریاسیسنگانتخت جمشیدداریوش كبیرپرسپولیسكاخ صدستونحرمسرادامنه كوه رحمتدروازه مللکاخآپاداناتختنقش رستمسینه حسین كوهآرامگاههای شاهان هخامنشیكعبه زرتشتحجاریساسانیایلامیمقبره شاهان هخامنشیخشایارشاآرامگاهکوروشپاسارگاددریاسرداستانهرازمازندرانطبرستانآملرینهقلعهملکبهمناستوناوندآتشگاهآتشفشانگنجنامهخورشیدقله سبلانآتشفشان سبلانقلهدرفکطلوع ماهعلم كوهسیاه سنگهاطلوع خروشیدپناهگاه سرچالبچه هامرانروستاتخت سلیمانسه هزارخلنوغارقله سیالانمختصریدربارهایراناستحكامات نظامیکوروش بزرگهخامنشیانالموتدریاچهاوانرودخانآتشکدهنیاسرساحلخزرقله پاشورهروستای نواخط الراس مازخط الراس دوبراردشتشقایقچاهسنگیکوه رحمتنامسربلندشکرآبآهارسنجاقکالوندباباطاهرجانستونبعدبارانچشمهعلیبرجطغرلآتشکده ریآتشكده بهرامتپه میلرنگینکمانساعتمچیعنوانقطبنماکمانکوهسهآبشاربچههایعلمخانهنیمایوشیججنگلکلیکنقشهبندپیبرفبرگجهاننقشطبیعتلاربروجردیهاباغفینکاشانپاشاکلاسنگچالفیلبندآزادکوهوارنگرودکاکوتیآویشنزمستانشاپورارومیهناسافلامینگوخشکسالیگلپرگل پرهویجافجهریزانپرسونآتشکوهمهرچالدیلمانجادهآبگرمآسیابدخمهکافرکلیسردآهنآبنیککمپینگشمیرانفشمرودبارقصرانیونزاسدالیمالاتچمستاننورتچرتالارآینهدروازهآسمانپلزنگولهمحیطبانشیرازقدیممعدننمکگرمسارغار نمکیکوه نمکمعدن نمک کوهدشت کهندریاچه کویرمسجد تاریخانۀ دامغانتاریخانه دامغانمسجد تاریخانهسنگ نگارههنرهای صخرهایRock artنقش بز کوهیآی بکسIbexانسانی شکارچیآرامگاه جرجیس نبیبقعه جرجیس پیامبرتپه حصارتپه باستانیدوره نوسنگیمسجد جامعمسجد جمعهٔ نطنزمقبرهٔ شیخ عبدالصمداولجایتو خدابندهابوسعید بهادرخانخانقاهدرختان چنار بسیار کهنسالروستای بیابانکحاشیه کویر مرکزی ایرانصوفی آبادشیخ علاء الدوله سمنانیعقاب مازندرانقلعه کنگلواشکانینیایشگاه مهرمیترامیترائیستینیایشگاه آناهیتاالههٔ آبدژ کنگلوکَنگدژکنگدزلهراسبکیخسروکنگدژخط الراس نرواوپرتمرزبیابانآبانچاشمهیرکانیسنگسرمهدی شهرشهمیرزاددریای خزرموزه طبیعیپلنگ ایرانیروستای نای بندنای بند طبسنایبنددیهوکخراسان جنوبی