30
روستای بیابانکبیابانک روستایی در حاشیه کویر مرکزی ایران2 هفته پیش
40
مسجد جامع نطنزمسجد جامع یا مسجد جمعهٔ نطنز2 ماه پیش
40
تپه حصار دامغان از دوران نوسنگی تا امروزخاکی با هزاران سال خاطره5 هفته پیش
60
آرامگاه جرجیس پیامبرمکانی مقدس در حاشیه کویر مرکزی ایران و پوشیده از گیاه هوم11 ماه پیش
50
سنگ نگاره های تیمرهسنگ نگاره ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از انسان‌های نخستین به یادگار مانده است12 ماه پیش
60
مسجد تاریخانه دامغان کهنترین مسجد ایرانمسجد تاریخانۀ دامغان یکی از کهن‌ترین مساجد ایرانی ست. پژوهشگرانی بر این نظر هستند که بنای اصلی متعلق به دوران پارتیان یا ساسانیان است که با ظهور و گسترش اسلام، به مسجد تبدیل شده است.13 ماه پیش
40
معادن نمک گرمسارمعادن نمک گرمسار جزو بزرگ‌ترین معادن نمک در ایران هستند که بخشی عمده از مصرف خوراکی کشور و نیز بخشی از صادرات را به خود اختصاص می‌دهند. این معادن افزون بر مصارف گوناگون منظرۀ جذابی نیز دارند که سالانه گردشگران بسیاری را به گرمسار می‌کشاند.2 سال پیش
60
دماوندای دیو سپید پای در بند ، ای گنبد گیتی ای دماوند3 سال پیش
40
به یاد شهیدان راه طبیعتیکی از عزیزان محیط بان منطقه حفاظت شده لار5 سال پیش
50
60
کاخ تچر - تالار آینهکاخ تَچَر (تچرا) و یا تالار آینه نخستین کاخی که در تخت جمشید (به قول یونانییان، پرسپولیس) به دستور داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی ساخته شده. سنگهای خاکستری این کاخ بسیار براق بود و عکس آدمی در آن می افتد. بر روی دیواره‌های پلکان های این کاخ نقوش گوناگونی نقش بسته است. کتیبه هایی از داریوش اول (بزرگ)، خشایارشا و اردشیر سوم در این کاخ به جای مانده‌ است.6 سال پیش
101 نتیجه 1 از 923

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 192770قله دماونددیو سپید پای دربندراهنمای صعود به دماوندعلم کوهآزادروستاینیتلزردکمربلدهیوشرویانآزاد کوهلوسآب گرم لاریجاننواروستای نیتلکفش دوزکنمایگردنهقرقراهپیماییدریاسیسنگانتخت جمشیدداریوش كبیرپرسپولیسكاخ صدستونحرمسرادامنه كوه رحمتدروازه مللکاخآپاداناتختنقش رستمسینه حسین كوهآرامگاههای شاهان هخامنشیكعبه زرتشتحجاریساسانیایلامیمقبره شاهان هخامنشیخشایارشاآرامگاهکوروشپاسارگاددریاسرداستانهرازمازندرانطبرستانآملرینهقلعهملکبهمناستوناوندآتشگاهآتشفشانگنجنامهخورشیدقله سبلانآتشفشان سبلانقلهدرفکطلوع ماهعلم كوهسیاه سنگهاطلوع خروشیدپناهگاه سرچالبچه هامرانروستاتخت سلیمانسه هزارخلنوغارقله سیالانمختصریدربارهایراناستحكامات نظامیکوروش بزرگهخامنشیانالموتدریاچهاوانرودخانآتشکدهنیاسرساحلخزرقله پاشورهروستای نواخط الراس مازخط الراس دوبراردشتشقایقچاهسنگیکوه رحمتنامسربلندشکرآبآهارسنجاقکالوندباباطاهرجانستونبعدبارانچشمهعلیبرجطغرلآتشکده ریآتشكده بهرامتپه میلرنگینکمانساعتمچیعنوانقطبنماکمانکوهسهآبشاربچههایعلمخانهنیمایوشیججنگلکلیکنقشهبندپیبرفبرگجهاننقشطبیعتلاربروجردیهاباغفینکاشانپاشاکلاسنگچالفیلبندآزادکوهوارنگرودکاکوتیآویشنزمستانشاپورارومیهناسافلامینگوخشکسالیگلپرگل پرهویجافجهریزانپرسونآتشکوهمهرچالدیلمانجادهآبگرمآسیابدخمهکافرکلیسردآهنآبنیککمپینگشمیرانفشمرودبارقصرانیونزاسدالیمالاتچمستاننورتچرتالارآینهدروازهآسمانپلزنگولهمحیطبانشیرازقدیممعدننمکگرمسارغار نمکیکوه نمکمعدن نمک کوهدشت کهندریاچه کویرمسجد تاریخانۀ دامغانتاریخانه دامغانمسجد تاریخانهسنگ نگارههنرهای صخرهایRock artنقش بز کوهیآی بکسIbexانسانی شکارچیآرامگاه جرجیس نبیبقعه جرجیس پیامبرتپه حصارتپه باستانیدوره نوسنگیمسجد جامعمسجد جمعهٔ نطنزمقبرهٔ شیخ عبدالصمداولجایتو خدابندهابوسعید بهادرخانخانقاهدرختان چنار بسیار کهنسالروستای بیابانکحاشیه کویر مرکزی ایرانصوفی آبادشیخ علاء الدوله سمنانی