مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان
آبشار روستای پزارتفاعات زاگرس مرکزی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان2 سال پیش
طبیعت بکر زاگرس مرکزیروستای پِِز علیا، بخش زلقی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان2 سال پیش
پاییز طلایی زاینده رودحوالی روستای زردخشوئیه، شهرستان لنجان، استان اصفهان4 سال پیش
کویر خارابخش جرقویه علیا، جنوب شرق استان اصفهان4 سال پیش
آسورروستایی در دل ارتفاعات سر به فلک کشیده البرز مرکزی4 سال پیش
آبشار قلعه گردنشهرستان تنکابن، استان مازندران4 سال پیش
پارک کوهستانی صفهبام زیبای شهر اصفهان در جنوبی ترین نقطه شهر4 سال پیش
قهرودباغ شهری زیبا در دل ارتفاعات شمالی کرکس، استان اصفهان4 سال پیش
باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رودشهرستان لنجان، 40 کیلومتری جنوب غرب اصفهان4 سال پیش
پرکستانروستایی آرمیده بر کرانه زنده رود، 68 کیلومتری جنوب غرب اصفهان4 سال پیش
زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان4 سال پیش
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان4 سال پیش
206 نتیجه 1 از 1823