مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان
آبشار روستای پزارتفاعات زاگرس مرکزی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان4 سال پیش
طبیعت بکر زاگرس مرکزیروستای پِِز علیا، بخش زلقی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان4 سال پیش
پاییز طلایی زاینده رودحوالی روستای زردخشوئیه، شهرستان لنجان، استان اصفهان5 سال پیش
کویر خارابخش جرقویه علیا، جنوب شرق استان اصفهان5 سال پیش
آسورروستایی در دل ارتفاعات سر به فلک کشیده البرز مرکزی5 سال پیش
آبشار قلعه گردنشهرستان تنکابن، استان مازندران5 سال پیش
پارک کوهستانی صفهبام زیبای شهر اصفهان در جنوبی ترین نقطه شهر6 سال پیش
قهرودباغ شهری زیبا در دل ارتفاعات شمالی کرکس، استان اصفهان6 سال پیش
باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رودشهرستان لنجان، 40 کیلومتری جنوب غرب اصفهان6 سال پیش
پرکستانروستایی آرمیده بر کرانه زنده رود، 68 کیلومتری جنوب غرب اصفهان6 سال پیش
زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان6 سال پیش
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان6 سال پیش
شکوه دماوندجلوه زیبای قله دماوند از جبهه شمالی در ییلاقات آمل، استان مازندران6 سال پیش
غار ده شیخدو کیلومتری شهر پاتاوه، 45 کیلومتری شمال غرب یاسوج، استان کهگیلویه و بویراحمد6 سال پیش
عبور از بهشتجاده رویایی اسالم به خلخال در استان گیلان6 سال پیش
روستای سرآقاسیدشهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری6 سال پیش
دریاچه افوسشهرستان بویین میاندشت، غرب استان اصفهان6 سال پیش
چشمه لنگانشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان6 سال پیش
فرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان7 سال پیش
پل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان7 سال پیش
دریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان7 سال پیش
ضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان7 سال پیش
آبشار نمکشهرستان خور و بیابانک، شرق استان اصفهان7 سال پیش
پل مارنانمعماری زیبای صفوی بر روی زاینده رود7 سال پیش
پل الله وردیخان (سی و سه پل)شاهکار معماری صفوی بر بستر زنده رود در قلب اصفهان7 سال پیش
شب های زاینده رودمنظره زیبای پل تاریخی خواجو در شب های اصفهان7 سال پیش
کلوسهروستایی آرمیده بر دامنه ارتفاعات زاگرس مرکزی در غرب استان اصفهان7 سال پیش
یخچال های تابستانیارتفاعات البرز مرکزی در شمال طالقان7 سال پیش
شاهان کوهمرتفع ترین کوهستان غرب استان اصفهان7 سال پیش
زردلیمهآبشار باشکوه ناشناخته در زاگرس مرکزی7 سال پیش
دریاچه لارجلوه زیبای طبیعت در شمال شرق تهران7 سال پیش
روستای سیوَرنگین سبزی بر دامنه های شمال غربی دنا در استان اصفهان8 سال پیش
دره لاله های واژگونارتفاعات غربی استان اصفهان8 سال پیش
دریاچه افوستجلی زیبای طبیعت بهاری در غرب استان اصفهان8 سال پیش
مجموعه آبشارهای شیوندجلوه زیبای طبیعت در شمال خوزستان8 سال پیش
طبیعت بهاری دهدزمرتفع ترین شهر استان خوزستان8 سال پیش
قلعه رودخاندژی استوار بر فراز ارتفاعات جنگلی و مه گرفته فومن (گیلان)8 سال پیش
منظره زمستانی آبشار نیاسراستان اصفهان، شهرستان کاشان8 سال پیش
بام ایران از بلندای اصفهانمنظره ی قله دماوند از فراز قله کرکس6 سال پیش
میدان نقش جهانموزه ی زیبای هنر و تاریخ در دل نصف جهان8 سال پیش
چهارباغ برفیمنظره زمستانی خیابان تاریخی اصفهان8 سال پیش
پل جوییترکیب زیبای معماری صفوی و طبیعت زنده رود اصفهان8 سال پیش
کوه آتشگاهتپه ای باستانی در غرب شهر اصفهان8 سال پیش
ناژوان زیبامنظره پاییزی پارک طبیعی ناژوان در حاشیه ی جنوب غربی شهر اصفهان8 سال پیش
پرندگان مهاجرمیهمانان زمستانی زاینده رود8 سال پیش
پاییز هزار رنگپارک جنگلی ناژوان در جنوب غرب شهر اصفهان8 سال پیش
اصفهان در شبمنظره شهر اصفهان از فراز پارک کوهستانی صفه در جنوب اصفهان8 سال پیش
گله گاومراتع کوهستان های غرب اصفهان8 سال پیش
آبشار چالچرانهجلوه زیبای طبیعت بهاری پشتکوه فریدونشهر در غرب اصفهان8 سال پیش
مراتع و مزارع روستای بهرام آبادشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان8 سال پیش
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان8 سال پیش
قله های مه آلودارتفاعات زاگرس مرکزی، غرب استان اصفهان8 سال پیش
قله دنادورنمای قله از شهر کمه شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان8 سال پیش
روستای نُقُلمنطقه پادنای علیای سمیرم در جنوب استان اصفهان8 سال پیش
سبزین کوهجلوه زیبای طبیعت در غرب استان اصفهان8 سال پیش
شاهان کوهارتفاع سرفراز غرب استان اصفهان8 سال پیش
پیوند آسمان و زمینشهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان8 سال پیش
کوچ عشایر بختیاریارتفاعات شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان8 سال پیش
دورنمای آبشار طُرزهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان8 سال پیش
طبیعت تابستانی روستای سرداب سفلیشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان8 سال پیش
درخت آلوچهباغات اطراف اصفهان8 سال پیش
مظهر چشمه سرداب (بابااحمد)از سرچشمه های کارون در غرب استان اصفهان8 سال پیش
رودخانه سرداب (چشمه بابااحمد)از سرشاخه های کارون در غرب استان اصفهان8 سال پیش
چشمه دِزدارونچشمه ای پرآب و خروشان در دامنه کوه میلی، شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری8 سال پیش
ییلاق عشایری گاو جفتدامنه های سرسبز زردکوه بختیاری8 سال پیش
رودخانه چشمه لنگانفریدونشهر، غرب استان اصفهان8 سال پیش
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان8 سال پیش
آبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان8 سال پیش
طبیعت تابستانی روستای بندردهستان پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهان8 سال پیش
طبیعت بهاری روستای مصیردهستان پشت کوه شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان8 سال پیش
زردکوه بختیاریسرچشمه سرفراز کارون و زاینده رود8 سال پیش
یخچال های طبیعی شاهان کوهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان8 سال پیش
رودخانه بهشت آبادسرشاخه مهم کارون در استان چهارمحال و بختیاری8 سال پیش
چشمه های باغ رستمدره بهشت آباد، شهرستان اردل، استان چهارمحال و بختیاری8 سال پیش
آبشار شیخ علیخانشهرستان کوهرنگ، استان چهار محال و بختیاری8 سال پیش
شیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاریروستای شیخ علیخان، شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری8 سال پیش
کوه میلیبخشی از ارتفاعات زاگرس مرکزی در غرب چهارمحال و بختیاری9 سال پیش
بهار در دامنه های زردکوهجلوه زیبای طبیعت در استان چهارمحال و بختیاری9 سال پیش
روستای سیبکشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان9 سال پیش
طبیعت زیبای روستای مصیردهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان9 سال پیش
چشمه ناز ونکاز سرچشمه های کارون در جنوب استان اصفهان9 سال پیش
آبشار پونه زارشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان9 سال پیش
رودخانه آب چران (گوکان)از سرشاخه های کارون در غرب استان اصفهان9 سال پیش
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان9 سال پیش
طبیعت روستای بهرام آباددهستان پشتکوه، شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان9 سال پیش
آبشار پشندگانجلوه زیبای طبیعت در غرب استان اصفهان9 سال پیش
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان9 سال پیش
طبیعت روستای طُرزهمنطقه پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهان9 سال پیش
طبیعت روستای مَکِدین علیامنطقه پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهان9 سال پیش
ارتفاعات شاهانکوهجاده پشت کوه فریدونشهر اصفهان، حد فاصل روستاهای زمستانه تا میدانک9 سال پیش
آبشار چشمه لنگانخروجی تونل چشمه لنگان در ابتدای فریدونشهر در غرب اصفهان9 سال پیش
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان9 سال پیش
ونک سمیرمشهری زیبا بر دامنه های سرسبز زاگرس مرکزی ایران9 سال پیش
کُمهشهر کوچکی در دامنه های زیبای دنا9 سال پیش
آبشار سمیرمجلوه زیبای طبیعت خداوند در جنوب استان اصفهان9 سال پیش
چشمه خونیارچشمه ای جوشان از دل ارتفاعات پربرف دنا9 سال پیش
206 نتیجه 1 از 323
دنبال کنندگاننمای ایران عبدل شعبانیمحمد  ناصری فردمحمد رفیعی