مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند
40
پل الله وردیخان (سی و سه پل)شاهکار معماری صفوی بر بستر زنده رود در قلب اصفهان4 سال پیش
30
شب های زاینده رودمنظره زیبای پل تاریخی خواجو در شب های اصفهان4 سال پیش
10
کلوسهروستایی آرمیده بر دامنه ارتفاعات زاگرس مرکزی در غرب استان اصفهان4 سال پیش
30
یخچال های تابستانیارتفاعات البرز مرکزی در شمال طالقان4 سال پیش
30
شاهان کوهمرتفع ترین کوهستان غرب استان اصفهان4 سال پیش
30
زردلیمهآبشار باشکوه ناشناخته در زاگرس مرکزی4 سال پیش
10
دریاچه لارجلوه زیبای طبیعت در شمال شرق تهران4 سال پیش
10
روستای سیوَرنگین سبزی بر دامنه های شمال غربی دنا در استان اصفهان4 سال پیش
20
دره لاله های واژگونارتفاعات غربی استان اصفهان5 سال پیش
20
دریاچه افوستجلی زیبای طبیعت بهاری در غرب استان اصفهان5 سال پیش
10
مجموعه آبشارهای شیوندجلوه زیبای طبیعت در شمال خوزستان5 سال پیش
10
طبیعت بهاری دهدزمرتفع ترین شهر استان خوزستان5 سال پیش
206 Rows,123 of 1845