پژوهشگران و سنگ نگاره های ایران

  • پژوهشگران و سنگ نگاره های ایران
  • پژوهشگران و سنگ نگاره های ایران
محمد ناصری فرديكشنبه 16 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیشپژوهشگران برای به دست آوردن یک عکس دقیق و زیبا از سنگ نگاره های کهن که قسمتی از میراث کهن بشری است، بعضی وقت ها فراموش می کنند که بر لبه ی تیز یک پرتگاه مخوف قرار دارند.دسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیموزه هاکلید‌واژهپژوهشگرسنگ نگاره969 بازدید
بابک در عکس کاملا مشخص است. ارادتمندیم آقای دکتر ناصری فرد عزیزپنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیش