نقوش انسان های بالدار بر دیواره ی غارها و کوه های ایران وجهان!

نقوش انسان های بالدار بر دیواره ی غارها و  کوه های ایران وجهان!
نقوش انسان های بالدار بر دیواره ی غارها و کوه ها ایران و جهان با شباهت ها و پیام های همگون، شگفت انگیز و مسحورکننده است! تا جایی که ناسا در اوت 2014 خبر از کشف مشابه آنها در مریخ می دهد. باستان شناسی امروز کلافی در هم تنیده است که سبب شگفتی جهانیان شده است. در نماد شناسی جهانی ، نمادی جادوگرانه است. این نقش ها می توانند حاصل دیده های هنرمندان طی هزاران سال باشد که همگون بر دیواره ی غارها و کوه های نقاط مختلف ایران و جهان ثبت شده اند.محمد | يكشنبه 26 فروردين 1397966 بازدید
بابک سپاسدوشنبه 27 فروردين 1397 | 5 سال پیش