پل دریاچه سد کارون 3

پل دریاچه سد کارون 3
مهرداد زینلیاندوشنبه 17 فروردين 1394 | 8 سال پیشاز جمله پروژه‌های مهمی که در حین ساخت سد کارون۳ اجرا شد احداث جاده جایگزین محور شهرکرد به ایذه بود. در هنگام آبگیری سد، این جاده ارتباطی به زیر آب می‌رفت. جهت برقراری ارتباط دوباره، ۷ کیلومتر جاده، سه رشته تونل و دو دهنه پل بر روی دریاچه سد با طول عرشه ۳۳۶ و ۲۱۴ متر ساخته شد. پل بزرگ کارون۳ با دهانه ۲۶۴ متر دارای طویل‌ترین دهانه پل در ایران است.fa.wikipedia.orgدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاکلید‌واژهکارون 3دریاچهخوزستانمسابقه2712 بازدید
  • سد کارون سهشاهکار سدسازی ایران در استان خوزستان
  • بهار زیبای زاگرس مرکزیمنطقه حفاظت شده شالو و منگشت خوزستان
  • گلگشتی در مُنگشت...!!منطقه حفاظت شده شالو و منگشت واقع در استان خوزستان، ما بین شهرستان های دهدز و ایذه و در ارتفاعات پوشیده از جنگل های بلوط زاگرس مرکزی ایران قرار گرفته است. بهار در این منطقه بسیار تماشایی و رویایی است.
  • شکوه بهار در جنگل های زاگرسجنگل های نیمه گرمسیری زاگرس مرکزی ایران، جلوه گاه زیبایی از بهار شده اند. بهاری که جامه ای سبز و زیبا با نقش و نگاری رنگین بر تن طبیعت پوشانده است. جنگل های بلوط شهرستان دهدز خوزستان نمونه زیبایی از این جلوه گری با شکوه هستند.
  • دریاچه سد کارون 3بهشت زیبایی در دل ارتفاعات مرکزی زاگرس