مهرداد  ایقانیمهرداد ایقانیهموند از جمعه 24 خرداد 1392در حال حاضر به عنوان پرستار در بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ، منطقه عسلویه مشغول به کار هستم . اسفند 92 مدرک کارشناسی مدیریت توریسم را کسب کردم .
تنکابنآسمان و افق منطقه ساحل طلائی تنکابن7 سال پیش
تنکابنپل «جانبازان» بر روی رودخانه «چشمه کیله» با دو نما از سمت کوههای دوهزار و سمت دریا7 سال پیش
ساحل نایبندساحل خلیج نای بند ، عسلویه7 سال پیش
زیارتگاهنخلستان زیارتگاه در شهرستان جم ، استان بوشهر7 سال پیش
کوه پردیسکوهی در جوار شهرستان جم در استان بوشهر ، در مسیر عسلویه به جم .7 سال پیش
5 نتیجه