ساحل سد زاینده رود

ساحل سد زاینده رود
محمد عبداله نژادچهارشنبه 12 دی 1386 | 16 سال پیشنمایی از ساحل سد زاینده رود در نزدیكی شهر چادگان در اواسط خردادماهدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاکلید‌واژهساحلزایندهرود944 بازدید