ساحل سد زاینده رود

ساحل سد زاینده رود
نمایی از ساحل سد زاینده رود در نزدیكی شهر چادگان در اواسط خردادماهمحمد | چهارشنبه 12 دی 1386843 بازدید