قلعه بیرجند

قلعه بیرجند
آرش حمیدیيكشنبه 18 آذر 1386 | 16 سال پیشقلعه شهر بیرجنددسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاخراسان جنوبیکلید‌واژهقلعهبیرجند915 بازدید