بقعه ملا حسن کاشی

بقعه ملا حسن کاشی
فاطمه وفائیان يكشنبه 13 آبان 1386 | 16 سال پیشبقعه زیباى ملا حسن كاشى در فاصله 5/2 كیلومترى جنوب شهر سلطانیه و با زیبایی تمام در میان دشت وسیعی قرار گرفته است. این بنا از نماى بیرونى داراى طرح هشت ضلعى است که در نماى داخلى و با تركیب و تلفیق ایوان هاى جانبى به مربع تبدیل شده است. ایوانهای چهارگانه در طبقه اول با دهلیز زیبائی به یكدیگر مرتبط است. حاصل این ارتباط گنبد زیبائی است كه در سال 973هجری قمری یعنی اواخر دوران شاه طهماسب بنا شده و درمجموع با گنبد “لله لله” مقبره شیخ صفی الدین اردیبلی قابل مقایسه است.دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هازنجانکلید‌واژهبقعهملاحسنکاشی870 بازدید
نمای ایران (-:يكشنبه 13 آبان 1386 | 16 سال پیش