بقعه ملا حسن کاشی

بقعه ملا حسن کاشی
بقعه زیباى ملا حسن كاشى در فاصله 5/2 كیلومترى جنوب شهر سلطانیه و با زیبایی تمام در میان دشت وسیعی قرار گرفته است. این بنا از نماى بیرونى داراى طرح هشت ضلعى است که در نماى داخلى و با تركیب و تلفیق ایوان هاى جانبى به مربع تبدیل شده است. ایوانهای چهارگانه در طبقه اول با دهلیز زیبائی به یكدیگر مرتبط است. حاصل این ارتباط گنبد زیبائی است كه در سال 973هجری قمری یعنی اواخر دوران شاه طهماسب بنا شده و درمجموع با گنبد “لله لله” مقبره شیخ صفی الدین اردیبلی قابل مقایسه است.فاطمه وفائیان | يكشنبه 13 آبان 1386746 بازدید
نمای ایران (-:يكشنبه 13 آبان 1386 | 14 سال پیش
واژه کلیدیبقعهملاحسنکاشی
فاطمه وفائیان هموند از چهارشنبه 9 آبان 1386بلند پایه ترین مردم در اندیشه ، آن است كه خود را از كنكاش بی نیاز نداند . امام علی (ع) مشخصات من : متولد 1355 خورشیدی متاهل دارای یك پسر (6 ساله) كارمند لیسانس حسابداری بزرگترین آرزو : داشتن ایرانی آباد ، آزاد ، آرام برای آیندگان .