مخزن سد نمرود فیروزکوه(در دست اجرا)

مخزن سد نمرود فیروزکوه(در دست اجرا)
نمائی از مخزن سد نمرود شهرستان فیروزکوهحمید رضا | چهارشنبه 21 شهريور 1386855 بازدید
حمید رضا رزاقیهموند از چهارشنبه 21 شهريور 1386