دهکده گم شده

  • دهکده گم شده
  • دهکده گم شده
  • دهکده گم شده
  • دهکده گم شده
  • دهکده گم شده
حسن جعفریپنجشنبه 19 آذر 1394 | 7 سال پیشدهکده ای که ناپدید خواهد شد سالیانی است بدنبال دهکدهای گم شده میگردنند.اما هیچ کس به فکر ناپدید شدن دهکدهای زنده نیست. من نامم بلابین بود.... زمانی که دهخدا از من نوشت جمعیتی مید یدم پر شور و صدا پر ذوق و لبریز از بودن به همین شادی نامم را به بلوبین برگرداندند ا ما در پایان سر نوشتم به نام گذشته ام خواهد پیوست. نامی که در هیچ نقشه ای ثبت نشده و د یگرحک نخواهد شد. مرگ از زمانی آغاز شد که این رشته به قیر آغشته شده بنام جاده با آن اتاقکهای فلزی عجول سوار بر چها ر دایره بنام ماشین تنم را زخمی کرد و صدای سکوت طبیعت با شکستن اولین سنگ کف رودخانه برای ایجاد سد بلوبین شکست و شکست ....و خواهد شکست. دل نوشته طبیعت جعفری دسته بندیشهرها و روستاهای تاریخیزنجانواژه کلیدیدهکدهگم شده1610 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 20 آذر 1394 | 7 سال پیش