صبح زیبای خزر

  • صبح زیبای خزر
  • صبح زیبای خزر
تماشای طلوع خورشید از ورای این امواج زیبا و باشکوه، حس زیبایی را در تو تقویت می کند که هیچ چیز دیگری را یارای برابری با آن نمی باشد.10
مهرداد | يكشنبه 23 فروردين 1394
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان