بارج سواری بر روی دریاچه کارون

  • بارج سواری بر روی دریاچه کارون
  • بارج سواری بر روی دریاچه کارون
پس از احداث سد کارون 3 و به زیر آب رفتن مسیرهای دسترسی روستاهای منطقه، اکنون تنها راه دسترسی این روستاها بارج های تعبیه شده از سوی وزارت نیرو است که به رایگان، اهالی و گردشگران و وسائط نقلیه آنها را بین روستاهای پیرامون دریاچه جابجا می کنند.مهرداد | چهارشنبه 19 فروردين 1394993 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 20 فروردين 1394 | 7 سال پیش
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان