روستایی مشرف بر دریاچه سد کارون 3

روستایی مشرف بر دریاچه سد کارون 3
مهرداد زینلیانسه‌شنبه 18 فروردين 1394 | 8 سال پیشسد کارون 3 که احداث شد، روستاهای زیادی یا به زیر آب رفتند و یا مسیر دسترسیشان را آب گرفت. اما در عوض جلوه زیبایی از دریاچه در میان کوه های عظیم و سرسبز در برابر دیدگان اهالی و گردشگران به نمایش در آمد. طبیعتی زیبا که بهشت را به یاد انسان می آورد.دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاکلید‌واژهدریاچهروستاکارون 3دهدزخوزستانمسابقه1375 بازدید
عبدل تا آب هست زندگی هست .چهارشنبه 19 فروردين 1394 | 8 سال پیش
عیسی عااالیيكشنبه 6 دی 1394 | 7 سال پیش