کوچکترین کلیسای ایران در ارومیه

  • کوچکترین کلیسای ایران در ارومیه
  • کوچکترین کلیسای ایران در ارومیه
50
محمد | يكشنبه 16 فروردين 1394
نمای ایران | يكشنبه 16 فروردين 139400
سپاس
عبدل | يكشنبه 16 فروردين 139400
خیلی زیباست با تمام کوچکی و ستادگیش ... هر کجا در آن از خدا یاد شود و ذکر خدا گفته شود زیباست چون خدا زیباست
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید