جزیره دریاچه نمک

جزیره دریاچه نمک
جزیره دریاچه نمک00
ع بهنام | يكشنبه 4 بهمن 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیجزیرهدریاچهنمک
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.