قلعه الموت

قلعه الموت
بابک ارجمندیسه‌شنبه 29 خرداد 1386 | 16 سال پیشطبق نوشته های تاریخی در سال 246 قمری یكی از ملوك دیلم بر كوهی در دره الموت دژی بنا كرد كه همان دژ حسن صباح بوده است. در دره الموت نزدیك به 20 دژ-شهرك در بلندی های تحسین برانگیز و شكوهمندی با پرتگاه های سهمگین و هولناك به جامانده از دوران فرمانروایی اسماعیلیه در منطقه یادگار ماندگاری از این دوران است. مركز اصلی و مهمترین دژ دره الموت ، دژه حسن صباح است ، كه بر روی صخره بلندی بنا شده كه ارتفاع آن از سطح زمین های پیرامون 220 متر و مساحت آن 10000 متر مربع است.دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاقزوینکلید‌واژهقلعهالموت893 بازدید