ارامگاه شیخ زاهدگیلانی

ارامگاه شیخ زاهدگیلانی
ارامگاه شیخ زاهد گیلانی این بنای تاریخی بر سر راه لاهیجان به لنگرود و بر دامنه کوه واقع شده است و به تاج الدین ابراهیم ملقب به شیخ زاهد گیلانی تعلق دارد. تنها کتیبه موجود این بنا روی صندوق چوبی قدیمی مزار شیخ است که تاریخ 832 ه.ق دارد. سبک معماری این اثر ویژگی های قرن هشتم یا نهم را نشان میدهد. سه طرف بنای اصلی دارای ایوان است. در حجره اول مشرف به ایوان شمالی قبر سید رضی بن مهدی الحسینی الباشکجانی و صندوق چوبین منتسب به شیخ زاهد هم در انجا قرار دارد. همچنین در همین اتاق و در کنار قبر اخیر قبر بلند کاشی کاری شده ای قرار دارد که به روایتی مدفن غلام شیخ زاهد و به روایتی دیگر ارامگاه پسر تیمور گورکانی است. بنای اصلی بقعه از داخل به شکل مربع و به ابعاد 610 سانتی متر است وبا چهار گوشوار که بر چهار کنج بنا ساخته اند طاق را جمع کرده و به شکل گنبد در اورده اند و بقیه بام سفالین است.00
افسانه | سه‌شنبه 15 خرداد 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
افسانه ابری لاهیجعضویت از سه‌شنبه 15 خرداد 1386