پل شهدای لالی

  • پل شهدای لالی
  • پل شهدای لالی
شاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستانمهرداد | سه‌شنبه 8 فروردين 1396
عبدل عالی چهارشنبه 9 فروردين 1396 | 5 سال پیش
دریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان
ضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان
فرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان
بند میزان شوشتربندمیزان سدی است در شوشتر و ساختهٔ دست انسان، مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجاست...
شوشترابن مقنع گوید: اول شهری که پس از توفان نوح بنا نهادند، شوش و شوشتر بود.
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان