دریاچه سد گتوندعلیا

  • دریاچه سد گتوندعلیا
  • دریاچه سد گتوندعلیا
مهرداد زینلیاندوشنبه 7 فروردين 1396 | 6 سال پیششهرستان لالی، شمال استان خوزستاندسته بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاخوزستانواژه کلیدیدریاچهگتوندعلیاخوزستانلالی1282 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 8 فروردين 1396 | 6 سال پیش
  • پل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان
  • ضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان
  • فرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان
  • بند میزان شوشتربندمیزان سدی است در شوشتر و ساختهٔ دست انسان، مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجاست...
  • شوشترابن مقنع گوید: اول شهری که پس از توفان نوح بنا نهادند، شوش و شوشتر بود.