دریاچه سد گتوندعلیا

  • دریاچه سد گتوندعلیا
  • دریاچه سد گتوندعلیا
شهرستان لالی، شمال استان خوزستانمهرداد | دوشنبه 7 فروردين 13961087 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 8 فروردين 1396 | 5 سال پیش
پل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان
ضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان
فرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان
بند میزان شوشتربندمیزان سدی است در شوشتر و ساختهٔ دست انسان، مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجاست...
شوشترابن مقنع گوید: اول شهری که پس از توفان نوح بنا نهادند، شوش و شوشتر بود.
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان