دریاچه سد گتوندعلیا

  • دریاچه سد گتوندعلیا
  • دریاچه سد گتوندعلیا
شهرستان لالی، شمال استان خوزستان20
مهرداد | دوشنبه 7 فروردين 1396
نمای ایران | سه‌شنبه 8 فروردين 139600
سپاس
پل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان
ضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان
فرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان
بند میزان شوشتربندمیزان سدی است در شوشتر و ساختهٔ دست انسان، مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجاست...
شوشترابن مقنع گوید: اول شهری که پس از توفان نوح بنا نهادند، شوش و شوشتر بود.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان