تالاب بهشت معصومه

  • تالاب بهشت معصومه
  • تالاب بهشت معصومه
جمال زعیمی یزدیچهارشنبه 1 دی 1395 | 7 سال پیشنی زارهای تالاب بهشت معصومه در مسیر تالاب فضایی مناسب برای پرندگان کنار آبزی فراهم کرده است... و درون تالاب انواع اردک ها بر روی آب دیده می شوند...آب تالاب بهشت معصومه شور و دائمی است؛ هر چند در فصل گرما آب آن بسیار کم شده و اطراف تالاب باتلاقی می شود...زمین های اطراف تالاب بهشت معصومه را شوره زارها تشکیل می دهند و گیاهان شورپسند و نی زارها غالب پوشش گیاهی را شکل می دهد... البته در زمان بازدید(اول دیماه 95) بخت با ما یار نبود و به جز تعدادی عقاب موفق به دیدن پرنده خاصی نشدیم. به گفته محیط بان محترم و زحمت کش منطقه جناب آقای بحری در زمان طلوع آفتاب شانس بیشتری برای دیدن پرنده ها وجود دارد. عکس : جمال زعیمی یزدی - دیماه 95دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاقمکلید‌واژهتالاببهشتمعصومه1444 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 1 دی 1395 | 7 سال پیش
آرام کجاست؟شنبه 4 دی 1395 | 7 سال پیش
آرام الان متن دیدم جالبه این تالاب ها ممنون شنبه 4 دی 1395 | 7 سال پیش
عبدل کویر و نمک و اب . که احتمالا شور هست و گرنه پرندگان غوغا میکردنيكشنبه 5 دی 1395 | 7 سال پیش
جمال محل تالاب در فاصله حدود 20 کیلومتری قم در کنار اتوبان قم تهران هست طعم آب را نچشیدم .يكشنبه 5 دی 1395 | 7 سال پیش