شهرستان روانسر در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بوده

  • شهرستان روانسر در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بوده
  • شهرستان روانسر در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بوده
شهرستان روانسر در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بوده که به آن " نیکور " می گفتند. شهرستان روانسر بعنوان دروازه اورامانات در دوره آشور یکی از پایگاه های این دولت بین النهرینی بوده که به آن " نیکور " می گفتند و کارگزاران دولت آشور خراج جمع آوری شده از منطقه را به دولت آشور می فرستادند. در دوره اشکانی نیز ، روانسر شهر کوچکی در غرب روانسر کنونی بوده که امروزه بقایای این شهر درنزدیک چشمه "کانی وایه ن "در شمال غربی گل سفید (نزدیک پلیس راه روانسر – پاوه ) قرار دارد. مردم شهرستان روانسر به زبان کردی و گویش سورانی تکلم می کنند و اکثر آنان اهل سنت و پیرو مذهب امام محمد شافعی (رض) هستند . خالد سه‌شنبه 9 تير 13941301 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 9 تير 1394 | 8 سال پیش
حسن شهری زیبا با مردمان زنده دل ، یادش بخیر ، سراب زیبای ، آب ریز بالای کوه و تخمه سنقری های کردی ، ممنون از شماپنجشنبه 26 شهريور 1394 | 7 سال پیش
حسن یاد ایام یاد بادجمعه 13 بهمن 1396 | 5 سال پیش
  • سراب جابری ( جاوری ) روانسرسراب جابری (جاوری) که در دامنه کوه ماه زرد ودر ورودی شهر روانسر در مسیر جاده روانسر – کرمانشاه قرار دارد وآبدهی آن 50تا 500 دبی در ثانیه می باشد ومنابع مهم مصرف کشاورزی در منطقه ویکی از نقاط گردشگری روانسر می باشد .
  • تپه های تاریخی روانسردر ابتدای مسیر ورود جاده کرمانشاه به شهرستان روانسر در حدود 450 متری از جنوب جاده اصلی شهر، تپه های سه گانه متصل به هم وجود دارند که در نزد مردم منطقه به نام تپه موسی معروف می باشند.
  • دخمه روانسردخمه روانسر (گور صخره‌ای) یا تاق فرهاد در دیواره کوهی در حاشیه سراب روانسر واقع است که به دوره هخامنشی باز می‌گردد. این دخمه شامل یک اتاقک کوچک است که ورودی آن به سمت شرق و مشرف به رودخانه وشکه رو( خشک رود) و دشت های باشوکی است.
  • غار قوری قلعه زیباترین جاذبه گردشگری استان کرمانشاهغار قوری قلعه، بزرگ ترین غار آبی آسیا با پیشینهٔ ۶۵ میلیون سال یکی از زیباترین جاذبه‌های دیدنی و جهانگردی شهرستان روانسر می‌باشد . این غار در ۲۵ کیلومتری شهر روانسر در دامنه کوه شاهو و در مسیر جاده روانسر به پاوه و مشرف به روستایی به همین نام قرار دارد.
  • غار قوری قلعهغار قوری قلعه در مسیر روانسر به پاوه بر دامنه کوه شاهو و در یکی از کوهستانی ترین مناطق ایران در استان کرمانشاه واقع شده است. فاصله این غار از شهر کرمانشاه حدود 85 کیلومتر و تا پاوه 25 کیلومتر بوده و در نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده است.
خالد محمدی هموند از سه‌شنبه 9 تير 1394