رباط ویرانی (کاروانسرای ویرانی)

رباط ویرانی (کاروانسرای ویرانی)
جمال زعیمی یزدیچهارشنبه 7 تير 1391 | 11 سال پیشرباط کاروانسرای ویرانی در راه تابستانی مواصلاتی نیشابور به توس(10 کیلومتری جاره مشهد به شاندیز) واقع و در دوره تیموری بنیان گردیده است و از نوع رباط های سرپوشیده و فاقد حیاط مرکزی است می باشد. این بنا دارای نه غرفه با طاقهای جناغی است که هشت غرفه به شکل قرینه ی روبرو و یک غرفه در انتهای بنا قرار گرفته است. پلان رباط ویرانی تقریبا مستطیل شکل است و در ساختمان این سازه از سنگ در شالوده بنا و آجر در دیواره ها و سقف با ملات آهک استفاده شده است.در سال 1385 موزه مردم شناسی مشهد در این کاروانسرا راه اندازی گردیددسته‌بندیمراکز عبادی سایر ادیانخراسان رضویکلید‌واژهرباطویرانیکاروانسرای1329 بازدید