دریاچه قزل گل

دریاچه قزل گل
sina baratpour دوشنبه 22 آذر 1389 | 13 سال پیشاین دریاچه در ارتفاع 3800 متری قله ی کلار در استان چهار محال بختیاری است.دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاچهارمحال و بختیاریکلید‌واژهدریاچهقزل1476 بازدید
سعید منظرش که خیلی باحاله آقا :)دوشنبه 22 آذر 1389 | 13 سال پیش