روستای ایراج

روستای ایراج
حمید اکبر دوشنبه 14 تير 1389 | 13 سال پیشروستای 4000 ساله ایراج دسته بندیشهرها و روستاهای تاریخیاصفهانواژه کلیدیروستای ایراج562 بازدید
تقی درود بر شما و سپاس از اطلاع رسانی تون ارادتمند شما قاسمی از روستای خان آباد www.khanabad.irدوشنبه 14 تير 1389 | 13 سال پیش
  • سرو کهن ایراجسرو ایراج به ارتفاع بیش از ۵۰ متر و دارای عمری بیش از ۱۰۰۰ سال است
  • قلعۀ قدیمی ایراجاز دیگر مناطق دیدنی و تاریخی این منطقه می‌توان به قلعه‌ای قدیمی که روی ارتفاعات این روستا استوار است، اشاره کرد.
  • تاریخچه ایراجنام روستای تاریخی ایراج در متون قدیمی ارابه و در بعضی متون نیز نام زرتشتی ارا آمده است.
  • قلعۀ ساسانی گرمهیکی از مناطق گردشگری گرمه، قلعه‌ای قدیمی ساخته‌شده از گل، خشت و سنگ است.
  • چشمۀ گرمهاز دل کوه و با خنکای بهار، آبی زلال از چشمه‌ای در این روستا سر برآورده است.