در یاچه مهرلو

در یاچه مهرلو
دریاچه مهارلو: اطراف دریاچه مهارلو نقاط بسیار زیبا و دیدنی پدید آمده كه مردم بسیاری را به خود جلب می كند کتاب میراث فرهنگی استان فارس زهره پری نوش - سایت تبیان 00
هادی | شنبه 18 ارديبهشت 1389
یوسف | شنبه 18 ارديبهشت 138900
سلام آقا مهارلو توی تیرماه هم به اینصورت زیباست یا نه .احتمالا یه سفر در تیر ماه به شیراز دارم
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدییاچهمهرلو
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت