در یاچه مهرلو

در یاچه مهرلو
دریاچه مهارلو: اطراف دریاچه مهارلو نقاط بسیار زیبا و دیدنی پدید آمده كه مردم بسیاری را به خود جلب می كند کتاب میراث فرهنگی استان فارس زهره پری نوش - سایت تبیان هادی | شنبه 18 ارديبهشت 1389889 بازدید
یوسف سلام آقا مهارلو توی تیرماه هم به اینصورت زیباست یا نه .احتمالا یه سفر در تیر ماه به شیراز دارمشنبه 18 ارديبهشت 1389 | 13 سال پیش
واژه کلیدییاچهمهرلو
هادی کراییهادی کراییهموند از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت