آثار باستانی شهرستان کاشمر

آثار باستانی شهرستان کاشمر
مجموعه تصاویری از آثار باستانی موجود در شهر کاشمر، شامل: بادگیر، یخدان و ... 00
محمد حسین | سه‌شنبه 18 تير 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد حسین ضیاءمحمد حسین ضیاءعضویت از سه‌شنبه 18 تير 1387