دریاچه اوان

دریاچه اوان
دریاچه اوان؛ دریاچه ای زیبا و با مناظر دیدنی در استان قزوین است. این دریاچه در حلقه چهار روستای "اوان"، "ورین"، "زواردشت" و "زرآباد" قرار دارد. ارتفاع این دریاچه از سطح آب های آزاد حدود 1800 متر است و همچون نگینی زمردین می درخشد و با چشم انداز محسورکننده اش، گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به سوی خود جذب می نماید. این دریاچه از محیط خارج خود آبی را به طور مستقیم دریافت نمی کند و تنها از آب نزولات جوی و چشمه های موجود در کف دریاچه تغذیه می نماید. عمق دریاچه در عمیق ترین قسمت به حدود 6 متر می رسد.مهدی فرهادی | پنجشنبه 30 خرداد 1387783 بازدید
حافظ عثمان بدنیست پنجشنبه 30 خرداد 1387 | 14 سال پیش
واژه کلیدیدریاچهاوان
مهدی فرهادی مهدی فرهادی هموند از پنجشنبه 30 خرداد 1387