دریاچه سد نهند

دریاچه سد نهند
رضا عطاییيكشنبه 15 مهر 1386 | 16 سال پیشسد نهند در استان آذربایجان شرقی و در فاصله 43 كیلومتری شمال شهر تبریز ، در نزدیكی روستای تازه كند قرار دارد. این سد با هدف تامین قسمتی از آب شهر تبریز (حدود 1 متر مكعبر ثانیه) بر روی رودخانه نهند كه یكی از شاخه‏های اصلی رودخانه آجی چای می باشد احداث گردیده است.دسته بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاآذربایجان شرقیواژه کلیدیدریاچهنهند1772 بازدید
بابک (-:يكشنبه 15 مهر 1386 | 16 سال پیش