غذاهای محلی استان مازندران

غذاهای محلی استان مازندران
محمد ارجمندیدوشنبه 15 مرداد 1386 | 16 سال پیش---ترشی تره مواد بكاررفته: سبزی آش شامل اسفناج ،جعفری، تره ، گشنیز - برنج - تخم مرغ - سیر - ترشی، آبغوره یاآب نارنج - فلفل وزرد چوبه به میزان لازم دستور پخت: سبزی راپس از پاك كردن وشستن خردمی كنیم ٠ مقداری از سبزی كوكو رادرشت ترخرد می كنیم ٠ برنج راشسته وهمراه سبزی وآب میگذاریم بپزد ٠ وقتی یك ملاقه از آب آن باقی بود از روی حرارت برمی داریم وخوب می كوبیم تالعاب انداخته وله شود ٠ سیرراپوست می كنیم ومی كوبیم وبانمك وزرد چوبه ومقداری روغن سرخ میكنیم ٠ تخم مرغهارادرظرفی می شكنیم وباچنگال بهم می زنیم وروی سیرها می ریزیم تا بپزند وبسته شوند ٠ سبزی وبرنج له شده راباآبغوره یاآب نارنج بامقداری روغن دریك قابلمه یاتابه میریزیم وباحرارت ملایم بطور مداوم به مدت ١٥الی ٢٠دقیقه بهم می زنیم تاته نگیردومقداری از آب آن برچیده شود٠ سپس سیروفلفل وتخم مرغ رابه این مواد اضافه كرده ویك ربع دیگر بهم می زنیم واز روی حرارت برمی داریم ٠ غذا آماده مصرف است ٠ این غذا لعاب داراست ٠ --- ترشه كباب مواد بكاررفته: سیب زمینی - آب لیمویانارنج یاآ بغوره - مرغ زعفران آبگرفته رب گوجه فرنگی روغن دارچین وفلفل - نمك وفلفل وزرد چوبه دستور پخت: مرغ راپس از پاك كردن تكه تكه كرده وباپیاز ، نمك وزرد چوبه بامقداری آب وحرارت پائین می گذاریم كامذا پخته شود ٠ آب مرغ رادرظرفی جداگانه نگه می داریم ومرغهارادرروغن سرخ می كنیم سپس سیب زمینی هارا برش زده وسرخ می كنیم ٠ درظرفی آب مرغ راریخته ومرغ رابهمراه مقداری دارچین ، زعفران آبگرفته آبغوره ، رب وفلفل ریخته ومیگذاریم جا بیفتد ٠ بادمحانها باریك ویك اندازه باشند پوست آنها راگرفته ودرآ ب ونمك میاندازیم وبعد آنهاراسرخ می كنیم ٠ بادمجانهارااز وسط نصف كنیم تاكاملا درحین سرخ شدن پخته شوند٠ گوجه فرنگیهاراحلقه حلقه برش می زنیم وكمی سرخ میكنیم مرغ راكه باادویه حات پخته شده است بامقداری آب داخل آن درظرف خورش كشیده واز بادمجان ، سیب زمینی وگوجه فرنگی سرخ شده كنار آن ریخته وباكته یابرنج مصرف می كنیم ---باقالاقاتق مواد بكاررفته: باقلا سبز شمال - تخم مرغ - شوید خشك - روغن حیوانی یا كره - آب - سیر- نمك و فلفل و زردچوبه دستور پخت: باقالیها رااز دوپوست بیرون می آوریم وسیرهاراپوست كنده وخلال خردمی كنیم دریك تابه تفلون باقالی،سیر،شوید ،نمك زرد چوبه وادویه رابامقداری روغن حیوانی باقاشق چوبی وحرارت كم خوب بهم می زنیم تاكمی سرخ شوند سپس5/1لیوان آب راروی آن ریخته می گذاریم آرام باقالیها بپزند .تخم مرغ هاراروی آنها میشكنیم ومنتظرمی مانیم تاكاملا پخته وسفت شوند .اكنون مواد رادریك ظرف می ریزیم بصورتی كه تخم مرغ هاروی ظرف قرار .بگیرند. برگرفته از :topirantravel.com دسته‌بندیغذاهای سنتیمازندرانکلید‌واژهغذاهایمحلیاستانمازندران1734 بازدید