سیدمراد خاموشیسیدمراد خاموشیعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389
10
نان ساجینان ساجی از دیرباز در استان کرمانشاه توسط زنان خانه دار و سخت کوش پخت می شده و اکنون هم در بعضی از مناطق استان مردم از این نان مصرف می کنند.5 سال پیش
21
منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیلمنطقه حفاظت شده بوزین مره خیل در شهرستان پاوه استان کرمانشاه واقع شده است.7 سال پیش
2 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 5231منطقهحفاظتبوزینمره خیلنانساجیسبوس