سیدمراد خاموشیسیدمراد خاموشیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389
نان ساجینان ساجی از دیرباز در استان کرمانشاه توسط زنان خانه دار و سخت کوش پخت می شده و اکنون هم در بعضی از مناطق استان مردم از این نان مصرف می کنند.7 سال پیش
منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیلمنطقه حفاظت شده بوزین مره خیل در شهرستان پاوه استان کرمانشاه واقع شده است.9 سال پیش
2 نتیجه
دنبال کنندگانمحمد رفیعی