در یاچه ارومیه

در یاچه ارومیه
در یاچه ارومیه بزرگترین سطح آبی كشور بوده كه مابین دو استان آذربایجان غربی و شرقی قرار دارد . میانگین طول ان بطور تقریب 140 كیلومتر و پهنای ان بین 16 الی 63 كیلومتر متغیر است . وسعت دریاچه بر اساس عكس های ماهوارهای در سال 1990 معادل 5263 كیلومتر مربع بر اورد شده است ، اما مساحت متوسط دریاچه را در حدود 5500 كیلومتر مربع تخمین زده اند . عمق متوسط این دریاچه 4/5 متر و حداكثر عمق 13 متر در شمال دریاچه و حجم تقریبی آن 31 میلیارد متر مكعب می باشد . دریاچه ارومیه از دو محیط آبی و خشكی تشكیل شده است : 1- محیط آبی 2- محیط خشكی اهمیت و ارزش پارك ملی : - ارزش حفاظتی به جهت داشتن انواع گونه های حیات وحش - ارزش حفاظتی به جهت داشتن انواع گونه های پوشش گیاهی در سطح جزایر - ایجاد تعادل طبیعی در منطقه آذربایجان - ارزش توریستی ، تفریحی و اجتماعی - داشتن عناوینی بمانند : پارك ملی ، اندو ختگاه زیست سپهر و تالاب بین المللی - ارزش طبی ( لجن درمانی ) - ذخیره گاه زیست سپهر - تالاب بین المللی ( ثبت شده در كنوانسیون رامسر ) جزایر پارك ملی دریاچه ارومیه پارك ملی دریاچه ارومیه شامل 102 جزیره بزرگ و كوچك می باشد كه مهمترین آنها عبارتند از : جزیره كبودان ( قویون داغی ) با 3125 هكتار مساحت جزیره اشك با 1250 هكتار مساحت جزیره اسپیر با 1250 هكتار مساحت جزیره آرزو با 800 هكتار مساحت جزایر نهگانه ( محل تخمگذاری پرندگان) مشخصات حوزه آبریز دریاچه ارومیه وسعت حوزه : 51876 كیلومتر مربع عمده ترین اجزای تشكیل دهنده تپه ها 21 0/0 نواحی كوهستانی 38 0/0 فلاتها و تراسهای فوقانی 2/11 0/0 منابع آب دریاچه ارومیه 21 رودخانه دائمی و 7 رود خانه فصلی و 39 مسیل چشمه های داخل دریاچه بارشهای مستقیم باران و برف ویژگیهای زیستی دریاچه ارومیه 1- حوضه دریاچه ارومیه جزو تقسیم بندی های مركز تنوع گیاهان WWF و IUCN قرار دارد . 2- در حوضه اكولوژیكی دریاچه ارومیه 546 گونه گیاهی به ثبت رسیده است . جوامع گیاهی اصلی عبارتند از : گیاهان شور پسند ( Halophytic ) گیاهان شن پسند ( pseammaphytic ) گیاهان خشكی زی ( Xerophytic ) گیاهان آب پسند ( Hydrophtic ) 3- دریاچه ارومیه شامل انبوه فراوانی از جلبك های سبز – آبی می باشد . تولید بالای این جلبكها اساس زنجیره غذایی را ایجاد مینماید . 4- در حوزه اكولوژیكی دریاچه ارومیه ،27 گونه پستاندار ، 212 گونه پرنده ، 41 گونه خزنده ، 7 گونه دوزیست و 26 گونه ماهی وجود دارد . 5- دریاچه ارومیه زیستگاه زمستان گذرانی گروههای بزرگی از مرغان آبزی ( بویژه اردكها و مرغان دراز پا Waders ) می باشد . علاوه بر این بزرگترین كلنیهای تولید مثلی فلامینگو در ایران و همچنین پلیكان سفید را پذیرا می شود . 6- دو نوع از پستانداران در معرض نابودی به جزایر پارك ملی دریاچه ارومیه معرفی و در آنجا جمعیت آنها افزایش یافت . این دو نوع پستاندار گوزن زرد ایرانی Dama mesopotamica و قوچ و میش ارمنی Ovis orientalis gimelini می باشد . 7- مهمترین بی مهره آبزی دریاچه ارومیه Artemia urmiana می باشد كه یك گونه میگوی بومی آب شور است . این جانور از رده سخت پوستان بوده و تامین كننده غذای بسیاری از گونه های مهم پرندگان ( فلامینگو ) می باشد . 8- در دریاچه ارومیه تعداد زیادی زیستگاه های آبی و خشكی وجود دارد . 17 سایت بحرانی شامل خود دریاچه بعضی زیستگاه های خشكی مهم و تالابهای اطراف دریاچه به عنوان مهمترین نواحی جهت مدیریت حفاظتی و حمایتی مطرح شده اند . گونه های در معرض تهدید پرندگان ثبت شده در حوزه اكولوژیكی دریاچه ارومیه(سال 1379 IUCN) با كلان كوچك - اردك بلوطی - غاز پیشانی سفید كوچك - خروس كولی دشتی - عروس غاز - میش مرغ - اردك مرمری - متای پاسرخ - اردك سرسفید - دلیجه كوچك مطلب برگرفته از:ostan-ag.gov.ir عكس از :safardoostankashan.com محمد | سه‌شنبه 2 مرداد 1386942 بازدید
واژه کلیدییاچهارومیه
محمد  ارجمندیمحمد ارجمندیهموند از شنبه 12 خرداد 1386علاقه مند به حیات وحش و گردشگریhow.rooztab.com