آرامگاه کوروش - پاسارگاد

آرامگاه کوروش - پاسارگاد
بابک ارجمندیچهارشنبه 9 خرداد 1386 | 16 سال پیشپاسارگاد یكی از مهمترین پایتخت های سیاسی دوران هخامنشی است . پاسارگاد نام كوروش را با آرامگاه جاودانه اش تداعی می كند. گیریشمن می گوید: از میان پادشاهان عده محدودی هستند كه پس از خود شهرت و نامی نیك مانند كوروش باقی گذاشتند . كوروش سردار بزرگ و پیشوای مردم بود . بخت نیز با او یاری می كرد . وی سخی و نیكخواه بود ، و اندیشه آن نداشت كه ممالك مفتوحه را به اتخاذ روش واحد ملزم نماید ، بلكه این خردمندی را داشت كه موسسات هر یك از حكومتهایی را كه به تاج و تخت خود ضمیمه می كرد ، لا تغییر باقی گذارد . او هر جا كه رفت خدایان مذاهب مختلف را به رسمیت شناخت و تصدیق كرد . همواره خود را جانشین قانونی حكمرانان بومی معرفی مینمود…… نسیمی جدید برسراسر جهان وزیدن گرفت ، شهرها را از قربانیها و قتلهای به ناحق نجات بخشید ، حریق شهرهای غارت شده را خاموش نمود ، اقوام را از اسارت و بردگی آزاد كرد……… ایرانیان كوروش را (پدر) ، یونانیان ـ كه وی ممالك ایشان را تسخیر كرده بود ـ اورا (سرور) و (قانونگذار) می نامیدند و یهودیان این پادشاه را به منزله (ممسوح پروردگار) محسوب میداشتند. پاسارگاد در منطقه ای حاصل خیز با باغهای فراوان قرار داشت كه جویهای پر آب از داخل آن عبور می كردند و انواع حیوانات نیز در آن به راحتی زندگی می نمودند . آثار جویهای سنگی آب هنوز در منطقه پاسارگاد مشخص است . دسته‌بندیآرامگاه‌هافارسکلید‌واژهآرامگاهکوروشپاسارگاد1180 بازدید
میثم نورالهی واقعآ ممنونم وقتی که مطلبی در مورد کوروش کبیر می خونیم احساس خوبی بهمون دست میده چهارشنبه 9 خرداد 1386 | 16 سال پیش
  • آرامگاه کوروشآرامگاه کوروش بزرگ که مقبره کوروش دوم هخامنشی ملقب به کوروش بزرگ یا کوروش کبیر است، بنایی بی‌پیرایه ولی با معماری منحصربه‌فرد، در فاصله حدود یک کیلومتری جنوب غربی کاخ‌های پاسارگاد است.
  • پاسارگادبیائید متفاوت نگاه کنیم . مجموعه پاسارگاد و تخت جمشید را اکثرا دیده اند . اما از دید یک هنرمند عکاس .نقاش . محقق تاریخ . و ... نگاه ها متفاوت است هرکس در پس این صورت ظاهر صورتی دیگر را می بیند . شما چه می بینید
  • كاخ خصوصی كوروش در پاسارگادكاخ خصوصی و استحكامات نظامی پاسارگاد
  • کعبه زرتشتکعبه زرتشت، بنای کوچک و زیبایی در نقش رستم در نزدیکی مرودشت شیراز است. در کوه نقش رستم بجز این بنا، آرامگاه‌های چند تن از شاهان هخامنشی و چند نقش از دوران ساسانیان و عیلامی نیز وجود دارد.
  • نقش رستمسینه حسین كوه محل قرار گرفتن آرامگاههای شاهان هخامنشی و كعبه زرتشت و حجاری های ساسانی و ایلامی است. چهار مقبره شاهان هخامنشی به ترتیب از راست خشایارشا...