پل قوسی کارون 3

پل قوسی کارون 3
جمال زعیمی یزدیسه‌شنبه 12 مرداد 1395 | 7 سال پیشبی شک یکی از مناظر دیدنی جاده شهرکرد-ناغان -ایذه تماشای دریاچه سد کارون 3 و همچنین پل قوسی این دریاچه میباشد. همچنین عبور از روی یکی از بزرگترین پلهای قوسی خاورمیانه که بروی دره ای به عمق 250 متر ساخته شده است تجربه ای فراموش ناشدنی است. کلیه مراحل پروژه اعم از طراحی ، محاسبات ایستایی سازه فلزی ، ساخت قطعات فلزی و نصب پل توسط شرکت ماشین سازی اراک انجام شده است . عکس : جمال زعیمی یزدی - مرداد95دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاخوزستانکلید‌واژهکارونقوسیجادهشهرکردناغانایذه3682 بازدید
عبدل واقعا زیباست و غرور آفرین ... ما میتوانیمسه‌شنبه 12 مرداد 1395 | 7 سال پیش
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 12 مرداد 1395 | 7 سال پیش
محمد سپاس و دو صد بدرود♥يكشنبه 17 مرداد 1395 | 7 سال پیش
Mahmood واقعا عالیه پنجشنبه 18 شهريور 1395 | 7 سال پیش
آرام زیباست واقعاچهارشنبه 19 آبان 1395 | 7 سال پیش