روستای جاریان

  • روستای جاریان
  • روستای جاریان
  • روستای جاریان
جاریان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز در استان اصفهاناست. این روستا در همسایگی روستای کندز است. از جمله مناطق دیدنی این روستا امامزاده سیّد سادات و سرو قدیمی در همسایگی آن است.00
مجتبی | يكشنبه 29 فروردين 1395
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید