ابیانه

ابیانه
ابیانه30
یوسف | سه‌شنبه 26 خرداد 1394
نمای ایران | سه‌شنبه 26 خرداد 139410
سپاس
ابیانهامرار معاش مردم ابیانه
ابیانهابیانه
ابیانهابیانه
ابیانهابیانه
بنای تاریخی عباس آبادکاخ عباس آباد نطنز، یادگاری از دوران صفویه است که در کنار جاده قدیم نطنز به کاشان قرار دارد.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیابیانه
یوسف روحییوسف روحیعضویت از دوشنبه 26 شهريور 1386