شهر باستانی انارک

شهر باستانی انارک
جمال زعیمی یزدیشنبه 26 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشجهت سفر به انارک از شهر نایین وارد جاده طبس مشهد شده و پس از طی مسیر کمتر از 100 کیلومتر به شهر انارک خواهید رسید.دسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیاصفهانکلید‌واژهانارککویرنایین1468 بازدید
عبدل چه جای باصفایی مهندس بوی باران توی کوچه های کاهگلی . با مردمانی به طراوت باران و به زلالی آب شنبه 26 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
محمد سلام :       ارادتمندم جناب مهندس بسیار زیبا و باعشق          سپاس از آلبوم جالبتونشنبه 16 خرداد 1394 | 8 سال پیش