قلعه سُلاسِل

  • قلعه سُلاسِل
  • قلعه سُلاسِل
قلعه سُلاسِل با قدمت حدود 2000 سال و در دوران اشکانی و در شهر شوشتر ساخته شده است. با توجه به عملکرد نظامی این قلعه فضا هایی در آن شکل گرفته است : خندق و حصار قلعه - حیاط ها - آشپزخانه - نانوایی - زندان موقت - سرباز خانه - حمام - اصطبل - شوادان - نقارخانه - کت ها - کوشک - برج و بارو - پل - محل اکان خانواده حاکم (حرم) در ادامه بعضی از این کلمات را توضیح میدهم ... : کت : به معنای کندن صخره است-به خاصر نرمی صخره های زیر قلعه و سستی صخره های ساحلی رود کارون ساکنین قلعه در سحل رودخانه اتاقک هایی جهت دسترسی به آب رودخانه در فصل های گرم سال حفر کرده اند که در حال هاضر موجود هستند شوادان : فضاییست که با دست میکنند که در عمق 10 الی 20 متری زمین حفر میگردد - وظیفه شوادان ایجاد دمای مطبوع در فصول مختلف سال میباشد منبع شوشتر-قلعه سلاسلسید محمد مهدی | يكشنبه 9 فروردين 1394854 بازدید
سید محمد مهدی شریعت زادههموند از يكشنبه 9 فروردين 1394