دروازه چوگان

دروازه چوگان
میدان امام ( نقش جهان ) اصفهان دروازه چوگان که کمتر مورد توجه قرار میگیردعبدل | چهارشنبه 13 اسفند 1393951 بازدید
غروب زیبای میدان نقش جهانبنای زیبای تاریخی شهر اصفهان
نقش جهانپانورامای (كروی) 360 درجه میدان نقش جهان
نمای عالی قاپو از پشتعکس از قسمت ورودی به طبقات بالا و از داخل کوچه گرفته شده است.
مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.
مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری دوره صفوی است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی