تنگه یونزا

تنگه یونزا
رضا دولتیيكشنبه 14 دی 1393 | 9 سال پیشتنگه یونزا در انتهای مسیر فشم یه گرمابدردسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشتهرانکلید‌واژهتنگهیونزا1592 بازدید
بابک سپاس. تصویر زیبایی است. دوشنبه 15 دی 1393 | 9 سال پیش
  • آبشار قو (سفیدآب) - لارآبشار قو (سفیدآب) یکی از زیباترین چشم اندازهای طبیعی دشت لار است. این آبشار در استان مازندران و در میانه مسیر قدیمی رودبار قصران به بلده واقع شده است.
  • آبنیک (آب نیک)روستای زیبای آبنیک از روستاهای منطقه رودبار قصران - شهرستان شمیران استان تهران است. این روستا یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان شمیران است.
  • دشت هویجدشت هویج - منطقه لواسان - افجه
  • قله خلنوتک قله خلنو سومین قله مرتفع البرز مرکزی واقع در شمال شمشک و رودبار قصران از شمال به دره رودخانه وارنگرود از شرق به دشت لار و ...
  • چشمه دیو آسیابچشمه دیو آسیاب در شمال دشت و دریاچه سد لار و در منطقه مابین رودخانه های دلیچای و سفید آب و در ارتفاع 3015 متر از سطح دریا واقع شده است