دریاچه تار

دریاچه تار
دریاچه تار یكی از دریاچه های طبیعی در 25 كیلومتری شمال شرق شهر دماوند قرار دارد. این در یاچه در میان 4 كوه به دام افتاده است و از نظر مكانی در ارتفاع حدود 3000 متری قرار دارد. از نظر زمین شناسی موقعیت این دریاچه بر رویی گسل مشا-فشم قرار دارد و منشا تشكیل آن نیز به همین گسل باز میگردد. زمان استفاده از این دریاچه بعلت ارتفاع آن از حدود اوایل خرداد تا اواخر شهریور است. سكوت دریاچه و زیبایی ستارگان در شب آن بسیار دیدنی است. ضمنا دریاچه از طرف جاده فیروزكوه نیزدارای مسیر دسترسی میباشد كه از میان یك دره بسیار زیبا و 3 ده زیبا به نامهای هومج، دهنوج، و هویر میگذرد. دریاچه كوچكتری نیز به نام دریاچه هویر یا تار كوچك در نزدیكی این دریاچه قرار دارد كه راه آن كمی دشوار است.00
عزالدین قدردوست | جمعه 5 آذر 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیدریاچهتار
عزالدین قدردوست عضویت از جمعه 5 آذر 1389
آخرین پست ها