الموت

الموت
محمدرضا زمان ثانیسه‌شنبه 25 خرداد 1389 | 13 سال پیشقلعه الموت واقع در روستای زیبای گازرخان كه توسط حسن صباح مدتی تسخیر و به عنوان محل سكونت گروه اسماعیلیه مورد استفاده قرار گرفت. این عكس كه نمای قلعه را بر فراز صخره در شب نشان می دهد. دسته بندیدژها ، قلعه ها ، برج و مناره‌هاقزوینواژه کلیدیالموت840 بازدید
نمای ایران تصویر زیبایی استيكشنبه 10 اسفند 1393 | 8 سال پیش