معبد آناهیتا

معبد آناهیتا
معبد آناهیتا كه در شهربیشابور قرار دارد از جمله مكانهای تاریخی بسیار زیبای بجای مانده از دوران ساسانیان میباشد كه در آن زمان به عنوان مكان عبادی مورد استفاده قرار میگرفت بسیار جای زیبایی میباشد حتما از آنجا دیدن كنید عكس از هادی كرایی00
هادی | شنبه 25 ارديبهشت 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمعبدآناهیتا
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت