آتشكده كاریان

آتشكده كاریان
کاریان : نام دیگر آن آتشکده آذرفرنبغ یا آذر خورداد است که در معنی می شود آتش فره ایزدی . مکان آن در شهر فیروز آباد یا اردشیر خره یا اردشیر خوره در صد و بیست کیلومتری جنوب شیراز است و کاخ بزرگ آن که توسط شاهنشاه اردشیر بابکان ساخته شده بود هم اکنون فرو ریخته است . اردشیر به همین جهت نام شهر را ارتخشر خوره ( ارت خشتر ) نامید . در معنی کل می شود شهر شکوه و جلال اردشیر . خوره به معنی فر و شکوه و جلال است . شهر گور یا فیروز آباد نیز بعدها نام گرفت . این مکان از زیارتگاههای بزرگ مردمان فلات ایران بوده است . فخر الدین اسعد گرگانی در داستان ویس و رامین که به دوره شاهنشاهی اشکانیان مربوط است نوشته است . این تصویری که دربالا مشاهده می کنید متعلق به کاخ اردشیر می باشد وآتشکده کاریان در قسمت شمالی وچسپیده به آن واقع است در حقیقت آتشکده کاریان یا همان آذرفرنبغ در روستای کاریان ازتوابع بخش جویم می باشد سالیان بسیار قبل پس ازساخته شدن کاخ اردشیر به دستور اردشیر بزرگ پادشاه آن زمان باید آتشی مقدس در آن افروخته می شد وآنها این آتش را از آتشکده آذرفرنبغ واقع در روستای کاریان به آنجا بردن واز آن زمان به بعد کاخ اردشیر به آتشکده کاریان معروف شد . آتشکده آذرفرنبغ دارای قدمتی چند هزار ساله می باشد. هادی | يكشنبه 19 ارديبهشت 1389824 بازدید
واژه کلیدیآتشكدهكاریان
هادی کراییهادی کراییهموند از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت